Podstawy prawne

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2006\ r. O ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest firma Brzozowski Nieruchomości reprezentowana przez Roberta Brzozowskiego, z siedzibą w Warszawie, Pl. Konstytucji 6 lok. 70.
 
2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, (kontakt z klientami doradców biura, zawieranie umów pośrednictwa, czynności związane z prowadzeniem transakcji, rozliczanie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, oraz wszelkie inne jakie okażą się niezbędne prowadzeniu działalności Firmy.

3. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy, doradcy kredytowi, podmioty zajmujące się pośrednictwem kredytowym, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne do prowadzenia bazy danych), wyłącznie za zgoda klientów.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta, lub gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (należy przez to rozumieć działania bezpośrednie lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji wysyłanej poczta elektroniczną, oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń).

5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)

6. W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

10. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.

11. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, nie będą podlegały profilowaniu.

12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Działalność firmy opiera się na przepisach prawnych, które w sposób szczegółowy określają zakres i charakter naszej działalności, sposób jej wykonywania, a przede wszystkim wskazują obowiązki, jakie należy wypełnić wobec klienta.

 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami reguluje
ustawa o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r. dział V, rozdział 2 (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

 

Stosujemy przyjęte przez Polską Federację Rynku Nieruchomości
standardy zawodowe pośredników i zasady etyki zawodowej

uzgodnione z Ministrem Infrastruktury i przyjęte przez Radę Krajową PFRN w dniu 15 marca 2005 r. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią one reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu pośrednika.

 

Wszelkie informacje o naszych klientach mają charakter poufny i podlegają ochronie
ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926).


W myśl umowy pośrednictwa zawieranej z klientem, podlega on ochronie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz .U. 2007 r. Nr 50, poz. 331).

 

Firma stosuje najwyższe standardy świadczenia usług określone w dokumencie
Karta Praw Klienta.

 

Artykul pozycjonujący
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem